#

Home Werkwijze Weerbaarheid Wie ben ik? Voor jongeren

JongerenCoachAmersfoort

@

?

Contact

06-19368310

Info@jongerencoachamersfoort.nl

Werkwijze

 

Iedere coach heeft een zekere voorkeur in zijn of haar manier van werken. Een ‘kleur’ of ‘stijl’. Dit helpt om een keuze te maken uit een enorm aanbod aan coaches. De ‘kleur’ van JongerenCoachAmersfoort zou je als volgt kunnen typeren.

 

 

Achterliggende visie: wij zijn geboren om te bewegen. Het is onze natuur. Tegelijk brengen wij een groot deel van onze tijd zittend door (schoolbanken, TV kijken, gamen, etc.). ‘Heel normaal’ vinden wij dat. Het is een patroon geworden. Door bewust in beweging te komen zetten wij direct een grote stap ‘dichter naar onszelf’. Met bijzondere spelvormen of een lekkere wandeling komt een gesprek als vanzelf en op een natuurlijke manier op gang. Van hieruit onderzoeken we de vraag, oplossingsrichtingen en manieren om de gekozen oplossingsrichting te realiseren. Een coachtraject is zo vanaf de start toegankelijk.

 

Coachtraject

De eerste stap is altijd een intakegesprek, afhankelijk van leeftijd en situatie met of zonder ouders. Tijdens deze ontmoeting kan bepaald worden of er in voldoende mate een ‘klik’ is. Anderzijds schat ik in of ik de jongere met zijn of haar vraag kan helpen. Zo nee, dan kan ik desgevraagd doorverwijzen. Zo ja, dan spreken we door hoe een coachtraject er uit kan zien. Tot slot maken we afspraken over de vertrouwelijkheid van de gesprekken en over de terugkoppeling aan de ouders (indien relevant). De jongere heeft hierin een bepalende stem.

 

Een traject bestaat gemiddeld uit zes individuele sessies. Inhoudelijk zijn deze gericht op het verduidelijken van de vraag, het vergroten van het vertrouwen van de jongere in zijn of haar mogelijkheden, het kiezen van een oplossing en het slechten van eventuele obstakels. Een coachtraject wordt altijd afgesloten met een evaluatie.

 

Onderwerpen

Studiekeuze, weerbaarheid, jongeren bij een scheiding of in samengestelde gezinnen, sexualiteit en andere levensvragen.